dlaczego.org.pl  
Forum dlaczego.org.pl  >> ORGANIZACYJNE
You are not logged in       

Pomoc psychologiczna Wrocław - Aniołkowi RodziceHits: 322
Baby Vita  
21-08-2012 18:19
[     ]
     
ANIOŁKOWI RODZICE

W Polsce rocznie dochodzi do około 40 tysięcy poronień na różnym etapie rozwoju płodowego dziecka. W 2010 roku po raz pierwszy na Dolnym Śląsku podjęte zostały działania, które miały na celu objęcie bezpłatną interdyscyplinarną opieką i wsparciem kobiety i ich rodziny dotknięte taką stratą. Ponadto zrealizowano szereg działań warsztatowo- szkoleniowych skierowanych do osób zawodowo związanych z tym obszarem.

Rozpoczynamy spotkania kolejnych grup terapeutycznych w ramach projektu "Problemy Aniołkowych Rodziców- życie po stracie dziecka" współfinansowanego ze środków FIO. Osoby zainteresowane udziałem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Spotkania są nieodpłatne.

Projekt skierowany jest do rodziców doświadczonych stratą dziecka w okresie płodowym, okołoporodowym i krótko po narodzeniu oraz udzielającego im pomocy personelu. Beneficjentami projektu są również studenci kierunków medycznych i społecznych oraz przedstawiciele mediów.

Realizowane działania to m. in.:

-objęcie interdyscyplinarną opieką rodziców doświadczonych stratą poprzez poradnictwo, działania terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania indywidualne i grupowe;

-szkolenie i superwizowanie personelu placówek medycznych, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz studentów ostatnich lat kierunków medycznych i społecznych w pracy z klientem po stracie;

-opracowanie i wydanie poradnika; wznowienie publikacji "Kołysanka dla Anioła", „Niewidzialny Tata” „Pozostaniesz w naszych sercach”; opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno- informacyjnych;

-upowszechnianie materiałów psychoedukacyjnych i standardów pracy z rodzicami doświadczonymi stratą dziecka; współpraca z oddziałami szpitalnymi i klinicznymi;

-wznowienie działań szkoły rodzenia dla rodziców doświadczonych stratą dziecka;

-uruchomienie telefonu edukacyjno- informacyjno-wspierającego;

W dziale materiały informacyjny http://www.trr.info.pl/index.php?strona=materialy_informacyjne możecie Państwo zapoznać się z publikacją "Kołysanka dla Anioła" zawierającą historie uczestników naszych zajęć, wypowiedzi specjalistów i prawa pacjenta.serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu:

www.trr.info.pl
centrum@babyvita.com.pl
(71) 3493911 


  Subject Author Date
*  Pomoc psychologiczna Wrocław - Aniołkowi Rodzice Baby Vita 21-08-2012 18:19
::   w górę   ::
Jump to :
Forum tworzone przez W-Agora