dlaczego.org.pl  
Forum dlaczego.org.pl  >> ORGANIZACYJNE
You are not logged in       

Bezpłatne działania na rzecz Aniołkowych RodzicówHits: 345
baby_vita  
06-06-2011 13:16
[     ]
     
Szanowni Państwo,

Dzięki współfinansowaniu ze środków FIO Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu może od 2 maja 2011 roku kontynuować realizację działań na rzecz rodziców doświadczonych stratą oraz personelu udzielającego im pomocy. Celem projektu jest objęcie interdyscyplinarną opieką rodziców- ze szczególnym uwzględnieniem roli ojców w procesie zdrowienia rodziny, stworzenie standardów postępowania i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu medycznego, opracowanie i publikacja materiałów edukacyjnych. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Rodzice dotknięci stratą mogą skorzystać z zajęć terapeutycznych, spotkań grupowych i indywidualnych, telefonu edukacyjno- informacyjno – wspierającego oraz opracowanych materiałów edukacyjnych. Dodatkowo kontynuowane będą zajęcia szkoły rodzenia dedykowane specjalnie parom dotkniętym wcześniejszą stratą dziecka. Działania skierowane do personelu medycznego to zajęcia warsztatowo- szkoleniowe, spotkania konsultacyjne, opracowanie standardów postępowania i materiałów informacyjnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
centrum@babyvita.com.pl
Centrum Medyczne „Baby Vita” NZOZ
Ul. Zelwerowicza 4, Wrocław
koordynator projektu: Beata Jarosz Tel. 602 645 443
http://www.trr.info.pl/
http://www.babyvita.com.pl/ 
Centrum Medyczne Baby Vita

  Subject Author Date
*  Bezpłatne działania na rzecz Aniołkowych Rodziców baby_vita 06-06-2011 13:16
::   w górę   ::
Jump to :
Forum tworzone przez W-Agora