dlaczego.org.pl  
Forum dlaczego.org.pl  >> ORGANIZACYJNE
You are not logged in       

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci - wybór publikacji ze zbiorów PBPHits: 1174
mharrison  
04-11-2005 22:29
[     ]
     
http://www.pbp.poznan.pl/arch/a19-iso.htm

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci - wybór publikacji ze zbiorów PBP

Artykuły:

SAUER Ralph
Dzieci pytają o cierpienie : jak możemy rozmawiać z dziećmi o Bogu i cierpieniu / Ralph Sauer ; tł. Barbara Klementowicz // Znak. - 1991, nr 9, s. 16-27
M.in. problem śmierci. Autor występuje przeciw fałszywej pedagogice opiekuńczej. Omawia śmierć w życiu dziecka w kontekście wiary we współcierpiącego Boga - Jezusa.
C-189

SMOLIŃSKA Barbara
Drugi brzeg / Barbara Smolińska, Agnieszka Tyszka // Dziecko. - 2002, nr 11, s. 52-53
Wskazówki dla rodziców dotyczące rozmawiania z dzieckiem o śmierci i postępowania
w żałobie

Książki:DĄBROWSKA JUSTYNA

Bez stresu z dziećmi / Justyna Dąbrowska. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1993. - 101, [1] s. ; 21 cm

W książce zebrano felietony autorki z ''Gazety Wyborczej'' poświęcone wychowaniu w rodzinie. W popularnej formie J. Dąbrowska, będąca psychologiem, przedstawia różne trudne sytuacje w byciu rodzicem, znane jej z własnego doświadczenia, wyjaśnia zachowania dzieci, doradza sposób postępowania. Na s. 56-57 ''Rozmowa o śmierci''.

267086 PNS


DOBOSZ-SZTUBA ALINA

Być macochą, być ojczymem / Alina Dobosz-Sztuba. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 147, [2] s. ; 20 cm

Tu m.in. wskazówki dotyczące postępowania dorosłych wobec dziecka w żałobie po śmierci rodzica lub w okresie po rozwodzie.

264901, PNS 264902


DOBSON JAMES C.

Rozmowy z rodzicami / James Dobson ; [tł. z ang.]. - [S. l. : s. n., 1990?]. - 431, [1] s. : wykr. ; 21 cm

Tu w rozdziale ''Nauczanie dzieci życia duchowego'' na s. 37-40 wskazówki postępowania dla rodziców, których dziecko zetknie się ze śmiercią osoby bliskiej.

265549, 265550


DOBSON JAMES C.

Rozmowy z rodzicami / James Dobson ; [tł. z ang.]. - [Wyd. 2 popr. i. e. 1]. - Kraków : Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 1990. - 431, [1] s. : 2 wykr. ; 23 cm

Tu w rozdziale ''Nauczanie dzieci życia duchowego'' na s. 37-40 wskazówki postępowania dla rodziców, których dziecko zetknie się ze śmiercią osoby bliskiej.

261292, 261324


EICHELBERGER Wojciech, (1944-)

O co pytają dzieci? : o miłości i wychowaniu / Wojciech Eichelberger ; wysłuchała i napisała Ewa Szperlich. - Warszawa : ''Iskry'', cop. 1999. - 115, [1] s. ; 21 cm

Znany psycholog krótko omawia różne trudne a obecnie typowe sytuacje w wychowywaniu dzieci w wieku 4-10 i wskazuje rodzicom właściwy sposób postępowania. Wskazówki oparte są na znajomości potrzeb i oczekiwań dziecka w danej sytuacji. W rozdziale ''Nowa mama, nowy tata'' na s. 34-36 o przeżywaniu z dzieckiem żałoby po utracie rodzica. Książka powstała na postawie rozmów drukowanych w czasopiśmie ''Twoje Dziecko''.

278144 PNS


EICHELBERGER WOJCIECH, MIESZCZANEK ANNA

Jak wychować szczęśliwe dzieci / Wojciech Eichelberger w rozmowie z Anną Mieszczanek. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Agencja Wydawnicza ''Tu'', 1997. - 126, [1] s. ; 21 cm. - (Zadbać o Świat)

W skróconej formie wywiadu podano wskazówki dla rodziców na temat sposobu postępowania z dzieckiem, z punktu widzenia psychologii. Są to odpowiedzi na pytania, które często pojawiają się w procesie wychowania. W rozdziale ''Zadawać pytania'' na s. 88-90 fragment dotyczy śmierci.

275032, PNS 275033


ETYKA

Etyka. [T.] 33 / [Barbara Skarga red. nacz. ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IFiS PAN, 2000. - 277, [1] s. ; 24 cm

Na s. 41-56 w artykule Jadwigi Weis ''Żałoba i baśnie'' omówienie na przykładzie baśni braci Grimm ''Śmiertelna koszulka''.

282970 PNS


FURMAN ERNA

Jak wspierać dziecko w rozwoju : podręcznik psychoanalizy dla rodziców / Erna Furman ; [przekł. z ang. Elżbieta Bohomolec, Ewa Modzelewska, Sławomir Sikora ; oprac. merytoryczne Anna Tabaczyńska]. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994. - 363, [1] s. ; 21 cm

Autorka tej książki prezentuje swoją metodę zdobywania wiedzy o rozwoju dziecka przez powiązanie tego, co podpowiada nam intuicja i doświadczenie, z nowymi informacjami. Proces edukacji, w który nas wprowadza, polega jednak w głównej mierze na odkrywaniu tego, co już wiemy, tylko nie wiedzieliśmy, że wiemy. W cz. 1 zanalizowano relacje dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym z rodzicami, w cz. 2 - rozwój panowania dziecka nad sobą i otoczeniem, radzenie sobie z codziennymi zadaniami, a w cz. 3 - rozwój emocjonalny oraz wzbogacanie przez dziecko sobie życia przyjemnościami z działania. Tu na s. 244-358 ''W obliczu śmierci. Utrata i żałoba. Co oznacza >>martwy<<? Jak dowiadują się o tym dzieci?.

268004, PNS 268005


ILG FRANCES LILlIAN, AMES LOUISE BATES, BAKER SIDNEY M.

Rozwój psychiczny dziecka. [Cz. 1], Od 0 do 10 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przeł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1992. - 329, [6] s. ; 21 cm

Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Na s. 239-242 ''Śmierć'' - wyobrażenia dzieci o śmierci (w zależności od wieku dziecka), zasady, którymi należy się kierować mówiąc dziecku o śmierci.

236606, 236607


ILG FRANCES LILLIAN, AMES LOUISE BATES, BAKER SIDNEY M.

Rozwój psychiczny dziecka. [Cz. 1], Od 0 do 10 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przeł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994. - 329, [6] s. ; 21 cm

Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy.

Jest to pierwsza książka na polskim rynku wydawniczym, która przedstawia ''naturalne'' trudności z jakimi dziecko musi się uporać na drodze swego rozwoju. Jest próbą odejścia od nastawienia polegającego na obwinianiu rodziców i nauczycieli trudnym lub patologicznym zachowaniem dziecka, dając możliwość zrozumienia biologicznych uwarunkowań dziecięcego zachowania. Autorzy wyjaśniają mechanizmy powstawania tych progów i oddziaływania ich na dziecko, a także wyznaczają wyraźną granicę pomiędzy nimi. W dalszej kolejności ukazują, jakie czynności zapobiegawcze mogą podjąć rodzice lub wychowawcy. Na s. 239-242 ''Śmierć'' - wyobrażenia dzieci o śmierci (w zależności od wieku dziecka), zasady, którymi należy się kierować mówiąc dziecku o śmierci.

PNS 270471, 271530


LEVIS PAUL

Jak nauczyć dziecko sztuki życia : [40 umiejętności, postaw, wartości] / Paul Lewis [i.e. Levis ; przekł. z ang. Zbigniew Kościuk]. - Warszawa : ''Rodzinny Krąg'', [1995?]. - 186, [4] s. ; 20 cm

Praktyczny poradnik dla rodziców informujący o tym, w jaki sposób mogą oni pomóc swojemu dziecku w opanowaniu najważniejszych życiowych umiejętności i odkryciu właściwych postaw i wartości. Praca stanowi niejako kompendium umiejętnych działań wychowawczych. W części pierwszej ''Umiejętności'' na s. 61-64 ''Dziecko i śmierć''.

271967 PNS


PICHLER EVA, RICHTER RENATE

Nasze dziecko ma nowotwór : pokonać chorobę : poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe / Eva Pichler, Renate Richter ; przeł. [z niem.] Jadwiga Kurkiewicz- Laskowska ; [aut. artykułów Christoph Tautz et al. ; konsultacja merytoryczna Dariusz Boruczkowski]. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1995. - 188, [2] s. : fot., rys. ; 21 cm

Książka powstała na podstawie doświadczenia autorek-lekarek w kontaktach z dziećmi chorymi na nowotwory i ich rodzicami. Autorki postanowiły odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez rodziców pytania - choć odpowiedzi dostosowane są do warunków niemieckich, książka ta na pewno pomoże także polskim rodzicom. Większa część książki dotyczy zagadnień medycznych. Drugą grupę zagadnień stanowią rozważania o sytuacji psychospołecznej dziecka chorego i jego rodziny. Podkreślono konieczność wspierania dziecka. W części pozamedycznej w rozdziale ''Po śmierci dziecka'' na s. 170-171 ''Rodzeństwo'' podkreslono prawo zdrowego dziecka do troski rodziców.

271228 PNS


OBUCHOWSKA IRENA

Kochać i rozumieć / Irena Obuchowska. - Poznań : ''Media Rodzina of Poznań'', cop. 1996. - 182 s. ; 21 cm

Autorka, znany psycholog dziecięcy, stara się wyjaśnić w przystępny sposób wiele problemów związanych z byciem dzieckiem i rodzicem, dając rodzicom porady co do sposobów postępowania zarówno z małym, jak i dorastającym dzieckiem. W rozdziale ''O słabościach i mocy'' na s. 129-130 ''Strata'' - o sposobie postępowania rodziców w przypadku utraty przez dziecko ulubionego zwierzęcia. Teksty te poprzednio ukazały się jako artykuły w ''Głosie Wielkopolskim''.

274130, PNS 274131, 275558


OBUCHOWSKA Irena

Kochać i rozumieć : ciąg dalszy / Irena Obuchowska. - Poznań : ''Media Rodzina of Poznań'', cop. 2000. - 217 s. ; 21 cm

Książka powstała na podstawie felietonów drukowanych w ''Głosie Wielkopolskim'' (w dodatku ''Życie Rodzinne''). Autorka opowiada w nich o dziecięcym sposobie przeżywania świata. Chce w ten sposób pomóc rodzicom zrozumieć własne dzieci i sugeruje rodzicom właściwy wychowawczo sposób postępowania. Książka jest owocem wiedzy autorki - doświadczonego psychologa uzyskanej na skutek poznawania wyników różnych (także niepolskich) badań i jej kontaktów z rodzicami i dziećmi we współczesnej Polsce. Poruszane zagadnienia są więc bliskie czytelnikowi ze względu na realia czasu i miejsca. Większość informacji odnosi się do dzieci w wieku od ok. lat 3 do wieku dorastania, ale poruszono też problemy młodzieży. Autorka podkreśla znaczenie rozmawiania rodziców z dziećmi, pozostawania z dziećmi w przyjaźni. W rozdziale ''O zmartwieniach i rozczarowaniach'' na s. 153-156 ''Smutek pożegnania'' - kształtowanie się rozumienia śmierci u dzieci i reakcja na nią, właściwy sposób przygotowania dziecka do śmierci babci lub dziadka.

278624, 278625 PNS, 281917


SAUER RALPH

Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer ; przeł. [z niem.] Stanisław Szczyrbowski. - Warszawa : ''Pax'', 1993. - 113, [3] s. ; 20 cm

Autor wypowiada się przeciwko niewłaściwej pedagogice opiekuńczej i daje, oparte na religii chrześcijańskiej wskazania, jak można pomóc dzieciom uporać się z problemem sensu cierpienia i śmierci. M. in. w rozdziale ''Śmierć w życiu dziecka'' na s. 84-87 omawia stosunek dzieci do śmierci (w zależności od wieku) i sugeruje właściwy sposób postępowania rodziców i wychowawców.

265222, PNS 265223


SZEWCZYK Kazimierz, (1946-)

Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 174, [1] s. : err. ; 21 cm

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Zastosowano kazuistyczną metodę wykładu. Zawiera 10 jednostek seminaryjnych podzielonych na wstęp, część analityczną i podsumowanie. W seminarium 10 ''Dziecko i śmierć. Wprowadzenie do tanatologii'' na s. 150-153 ''Informowanie dziecka o śmierci najbliższych'' - odnosi się do postępowania rodziców (podano przykład matki będącej nauczycielką).

275966, PNS 275967, 280309


SZEWCZYK Kazimierz, (1946-)

Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 174, [1] s. ; 21 cm

Dla studentów fakultetów pedagogicznych, nauczycieli, etyków, filozofów.

278937, 281926


TROWELL JUDITH, MILLER LISA, HOLDITCH LESLEY

Od trzylatka do pięciolatka / Judith Trowell, Lisa Miller, Holditch Lesley ; z ang. przeł. Marta Lewandowska. - Warszawa : ''Świat Książki'', 1997. - 171, [1] s. ; 21 cm. - (Zrozumieć Dziecko)

Autorki pracują z dziećmi z zaburzeniami w klinice Tavistock w Londynie. Zagadnienia charakterystyczne dla każdego roku rozwoju dziecka omówiła oddzielnie jedna autorka, ale są tu tematy wspólne - rozwój dziecka, dziecko a rodzina, dziecko a świat, zabawa w życiu dziecka. Zagadnienia te autorki ilustrują przykładami z życia znanych im dzieci. Lisa Miller w części poświęconej czterolatkowi zamieściła krótkie wskazówki do postępowania z dzieckiem, które przeżywa śmierć w rodzinie - na s. 115-116. 


  Subject Author Date
  Strona. Biblioteka natkaszczerbatka 29-03-2005 11:29
  Re: Strona. Biblioteka aniao3 19-04-2005 14:28
  Re: Strona. Biblioteka mharrison 31-05-2005 09:14
  Re: "Jak pomagać dziecku w życiowych rozstaniach" ewamonika1 23-04-2005 15:06
  Re: "Zaklinacz koni" - Nicholas Evans ewamonika1 26-04-2005 13:02
  i kolejna ksiazka o wczesniakach aniao3 05-05-2005 21:29
  Re: Strona. Biblioteka ewamonika1 01-07-2005 13:10
  Re: "W zwierciadle niejasno" ewamonika1 04-07-2005 15:59
  Re: "Żałoba w rodzinie" ewamonika1 24-10-2005 09:18
  Re: "Piętno smutku" oraz "Smutek, strata, żałoba" ewamonika1 24-10-2005 09:28
  "Od poczwarki do motyla" mharrison 04-11-2005 22:26
  Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom. mharrison 04-11-2005 22:27
  Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym? - fragmmenty ksiązki mharrison 04-11-2005 22:28
*  Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci - wybór publikacji ze zbiorów PBP mharrison 04-11-2005 22:29
  Piętno mutku mharrison 04-11-2005 22:37
  Re: "Żal po stracie" Anna Dodziuk + prośba do Natki ewamonika1 05-11-2005 21:10
  Re: Strona. Biblioteka Aleksandra 22-11-2005 19:00
  Re: Strona. Biblioteka ulcia 22-11-2005 23:08
  Re: Strona. Biblioteka - do Oli i Ulci ewamonika1 23-11-2005 09:17
  Re: Strona. Biblioteka - do Oli i Ulci ulcia 24-11-2005 17:39
  Re: "Siła miłości" ewamonika1 07-02-2006 16:53
  Re: Strona. Biblioteka Iwonka 01-03-2006 20:39
  Re: "Smutek dziecka; jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę" ewamonika1 03-03-2006 14:10
  "Doświadczenie żałoby. Różne typy śmierci, różne typy żałoby" ewamonika1 03-03-2006 14:13
  Re: "Moja droga dd rozpaczy do nadziei. Pocieszenie po śmierci dziecka" ewamonika1 09-03-2006 12:46
  Re: Strona. Biblioteka Sylwia M. 14-03-2006 08:09
  Re: Strona. Biblioteka,książki które pomagają żyć Iwonka 20-03-2006 11:50
  Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu aniao3 01-06-2006 21:48
::   w górę   ::
Jump to :
Forum tworzone przez W-Agora